Heftige diskusjoner om snus i NRKs debatten

Heftige diskusjoner om snus i NRKs Debatten

I begynnelsen av mars tok Debatten på NRK opp sakene om et mulig forbud mot smakstilsatt snus, og et eventuelt livslangt tobakksforbud for fremtidige generasjoner. Det siste forslaget gjør at personer født etter et visst årstall ikke vil kunne få kjøpe tobakk.

Diskusjonene i Debatten på NRK gikk heftig for seg, og vår kommunikasjonsdirektør Markus Lindblad stilte opp til debatt.

Om konsekvensene av et mulig forbud mot smakstilsetting av snus sier Lindblad følgende:

«Det er en mulig nedleggelse som gjelder oss. Vi har en snus som ikke er smaksatt i Norge. Det er en tradisjonell snus som er stor på Vestlandet blant fiskere, men det er ikke mange nordmenn som bruker den lenger. Det blir én snusboks igjen som alle nordmenn kan bruke dersom man innfører smaksforbud»,

New Zealand blir ofte dratt frem som et eksempel på et land som har generasjonsforbud, men dette gjelder kun for sigaretter, og ikke andre risikoreduserende nikotinprodukter.

Se hele Debatten her på NRK.