Hva betyr endringene i neste års statsbudsjett?

Hva betyr endringene i neste års statsbudsjett?

Solberg-regjeringen varslet en økning av avgiften på tobakk i 2022 før den gikk av. Nå har den nye regjeringen gitt sitt godkjentstempel til de foreslåtte endringene samt inkludert et forslag om endring av tax free-ordningen. Hva innebærer det for den norske snuseren og folkehelsen?

Snusen blir dyrere

Snus-avgiften øker med 5,9 prosent, mens avgiften på sigaretter og sigarer økes med 6,5 prosent. Avgiften for tobakksfri snus, som forventes tilgjengelig på det norske markedet under 2020, økes med 6,4 prosent – altså mer enn avgiften for tobakkssnus. Det betyr at avgiften lander på 90 kr/100 gram for snus, 295 kr/100 gram for sigaretter og 45,21 kr/100 gram for tobakksfri snus.

  • Att regjeringen foreslår en høyere økning av avgiften for tobakksfri snus enn tradisjonell tobakksnus går stikk i strid med prinsippet om risikobasert beskatning, som lå til grund når avgiften på tobakksfri snus ble introdusert i år, sier Snuslagerets kommunikasjonssjef Markus Lindblad.

Vil avskaffe bytte av tax free-kvote 

I statsbudsjettet for 2022 foreslår dessuten regjeringen å reversere tax free-endringen fra 2014. I juli 2014 ble den avgiftsfrie kvoten endret slik at reisende kunne bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl. Fra og med neste år kan ikke lenger reisende veksle inn kvoten for tobakksvarer i vin eller øl. Ifølge Finansdepartementet vil denne endringen gi inntekter på om lag 110 millioner kroner i 2022.

Lindblad stiller spørsmålstegn ved forslaget og tror det kan få uønskede konsekvenser:

  • Gjennom å reversere muligheten til å veksle inn tobakkskvoten vil det avgiftsfrie salget av tobakk trolig stige, på bekostning av andre salgskanaler. Ikke bare sender dette et budskap om at regjeringen foredrar at det norske folk kjøper med seg tobakksvarer i stedet for vin og øl, det vil og medføre et betydelig kostnadstap for den norske stat som må regnes mot de forventede inntektene på 110 millioner.

Regjeringen Støres tilleggssummer til Statsbudsjettet for 2022 finner du her.