Innlegg fra kunde mot nettforbud: bekymring for redusert konkurranse og tilbud

Innlegg fra kunde mot nettforbud: bekymring for redusert konkurranse og tilbud

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet uttrykker en av våre kunder sterke meninger og frustrasjon over myndighetenes iherdige kamp mot snus, og hvordan det kan føre til negative konsekvenser for forbrukerne.

Brevskriveren tar opp sin bekymring for forslaget om å forby salg av snus på nett og dets potensielle innvirkning på snusmarkedet når det gjelder tilbud og konkurranse. Nettsalg er avgjørende for at forbrukere skal kunne få tilgang til informasjon og oppdage det brede utvalget av produkter som er tilgjengelig på markedet. Dersom nettsalg blir forbudt, vil dette, mener brevskriveren – noe vi er enige i – ikke bare begrense tilbudet, men også skape et triopol på snusmarkedet og til slutt motvirke sunn konkurranse.
 

Brevet fra kunden til departementet i sin helhet:

Kjære helse- og velferdsdepartement

Jeg har sett meg lei av myndigheter som gang på gang prøver å drepe den hvite hvalen som er tobakk, mens de kaster forbrukerne under bussen.  

Jeg har en klar oppfordring i den nye tobakkslovgivningen: Ikke forby nettsalg av tobakk.

Hovedgrunnen til denne opprfordringen er enkel; dette vil ikke bare drastisk innsnevre det allerede labre utvalget av tobakksvarer i Norge, det vil skape et triopol i snusmarkedet. I Norge er ikke bare utvalget av tobakksvarer labert, det er praktisk umulig for en privatperson å importere tobakk fra utlandet gjennom posten da ingen utenlandsk nettbutikk har ønske om eller mulighet til å pakke om tobakken i norske standardiserte forpakninger for sending til Norge.  

I butikk og kiosk finnes kun tre produsenter av snus: Swedish Match, Imperial Tobacco (Skruf) og British American Tobacco (EPOK). Alle aktører som enten ikke har tilstrekkelig produksjonsevne til å dekke hele landet eller som ikke kommer seg inn i dagligvaremarkedet, må selge snusen sin via nettbutikker. Uten nettbutikkene vil disse aktørene måtte trekke seg ut av Norge. Ikke bare vil forbrukerne tape på dette, staten vil i praksis hindre konkurranse på området.

Det er også en annen viktig grunn til at nettsalg av tobakk må bestå; det er den eneste praktiske måten for nordmenn å bli kjent med utvalget av tobakksvarer i sitt eget land på. I fysisk butikk må man vite hva man vil kjøpe uten å kunne se eller bli kjent med utvalget. Butikken kan ikke vise frem utvalget sitt, og de ansatte har sjelden kunnskap om produktene. Man må også vite hvorvidt butikken selger tobakk, da dette ikke annonseres noe sted.

Med hensyn til forbrukerne ber jeg dere ta hensyn til min oppfordring i utformingen av kommende tobakkslovgivning. Jeg anventer svar.