Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09:00-17:00
Mener ny røykelov er mot sin hensikt

Mener ny røykelov er mot sin hensikt

Fra og med neste år skal e-sigaretter bli lovlig å selge i Norge. Det rettes imidlertid kritikk til hvordan regjeringen foreslår at produktene skal reguleres.


Før sommeren sendte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ut forslag til ny røykelov på høring. Der foreslås blant annet en 25-års grense ved kjøp av e-sigaretter samt at det skal bli forbudt å selge e-sigaretter med annen smak enn tradisjonell tobakksmak. Hensikten er å skåne unge mennesker fra nikotinavhengighet.

Kan komme til å dempe interessen blant røykere

Skal e-sigaretter bli et reelt alternativ for eksisterende og potensielle røykere må de framstå som et produkt disse målgruppene finner attraktivt». Slik lyder oppfordringen i et høringssvar til HOD fra Snushjems kommunikasjonssjef Markus Lindblad, som mener forslaget om forbud mot smakstilsetning risikerer å hindre etablerte røykeres overgang til mindre skadelige produkter:

- E-sigaretter har potensial til å spille en vesentlig rolle i arbeidet for å redusere tobakkskader, noe som norske helsemyndigheter erkjenner. Et forbud mot smakstilsetninger vil i praksis være et forbud mot alle e-sigaretter – da forsvinner hensikten med å legalisere produktet, sier Lindblad til Snusmagasinet.

Etterlyser skadereduksjon 

I høringssvaret kritiserer Lindblad videre mangelen på hensyn til skadereduksjon. Ut ifra et slikt perspektiv er det ifølge han ikke riktig å regulere e-sigaretter, med lavere risikoprofil, på lik linje med og i visse tilfeller strengere enn tradisjonelle sigaretter:

- Regjeringen fremmer forslag om hevet aldersgrense for e-sigaretter uten at tilsvarende er diskutert for vanlige sigaretter, som har bevist større skadevirkninger. Det strider med prinsippet om skadereduksjon, som regjeringen tidligere har signalisert skal ligge til grund som politisk strategi for å redusere tobakksrelaterte skader, sier Lindblad.   

Også medarbeidere ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk retter kritikk mot regjeringens forslag til regulering av produktene. I en artikkel i Klassekampen intervjues instituttets Karl Erik Lund og Rikke Tokle, som begge stiller spørsmål ved effekten av de foreslåtte reglene. Tokle har nylig disputert med en doktoravhandling om bruk av e-sigaretter i Norge, som viser at smak har stor betydelse for hvorvidt røykere konverterer til e-sigaretter:

- Flere av de forhenværende røykerne blant informantene mine hadde prøvd tobakksmaker i overgangen til e-sigaretter, men ingen fortsatte med det. Det handler nettopp om å finne et produkt som er noe annet enn det de vil bort fra, sier Tokle til Klassekampen.

Si din mening!

Her kan du lese samtlige høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag og avgi høringssvar på vegne av deg selv.

Høringsfristen er satt til 22 september. Deretter vil regjeringen fremme lovforslag til Stortinget. Vi i Snusmagasinet vil selvsagt holde våre kunder oppdaterte om saken!