Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09:00-17:00
Nå gjelder den nye avgiftssatsen på snus

Nå gjelder den nye avgiftssatsen på snus

Ved årsskiftet ble avgiften på tobakksvarer økt. Avgiften på snus ble hevet med 3,3 prosent, fra 90 til 93 kroner per 100 gram snus. Avgiften på snus ble hevet med 3,3 prosent, fra 90 til 93 kroner per 100 gram snus, som er en høyere prosentvis økning sammenlignet med sigaretter som økte med 2,7%.

For 2023 gjelder følgende avgiftssatser for tobakk- og nikotinprodukter:
 

Kategori                                                                            2022           2023           endring i %                                          

Sigaretter, kr/100 stk.                                                       295            303              2,7

Røyketobakk, kr/100 gram                                              295            303              2,7

E-væske med nikotin, kr/100 ml                                     479            492              2,7

Snus, kr/100 gram                                                               90              93              3,3

Tobakk til oppvarming, kr/100 gram                             295            303              2,7

Andre nikotinvarer, kr/100 gram                                    45,21          46,48         2,8
 

Avgiften på snus beregnes ut fra hvor mange gram tobakk en snusboks inneholder. Som vist i tabellen ovenfor, beskattes snus med 930 kroner per kilo.

Om det hadde vært en tobakkfri snus med nikotin på markedet i dag, ville det blitt avgiftsbelagt med 464,8 kroner per kilo. Dessverre er produsentene tvunget til å tilsette en liten mengde tobakk i den hvite snusen for å selge produktene, noe som betyr at avgiften blir høyere, fordi den regnes som snus.

Avgiftsøkningen fra 900 til 930 kroner per kilo kan virke som en liten økning. Med da bør man huske at avgiftsnivået allerede er høyt, spesielt hvis man sammenligner med nabolandet vårt, Sverige, hvor avgiften er på 508 svenske kroner per kilo. Avgiften her i Norge er altså nesten dobbelt så høy.

Tobakksavgiften er en måte for staten å få inntekter på, men i tillegg til dette er den også et virkemiddel for å begrense bruket av produkter som inneholder tobakk. Det er derfor bemerkelsesverdig at avgiften økes prosentvis mer for snus enn for sigaretter.

Markus Lindblad, kommunikasjonssjef i Snushjem, er kritisk til dette. Han mener dette risikerer å sementere feil oppfatninger om den relative risikoen mellom snus og sigaretter, og viser til en studie av Karl Erik Lund og Thord Finne Vedøy. Studien viste at nordmenn i gjennomsnitt anslo helseskadene fra snus til å være rundt 80 prosent av helseskadene fra sigaretter.

«Dette stemmer ikke overens med risikovurderingene som er gjort av medisinske eksperter. Det er av største betydning at korrekt informasjon om de ulike skadene formidles, men også at den kunnskapen gjenspeiles i politikernes beslutningsprosesser.», sier Markus Lindblad.