Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09:00-17:00
Regjeringen vurderer forbud mot snus!

Regjeringen vurderer forbud mot snus!

VG melder at regjeringen ønsker å stramme inn tobakkspolitikken i Norge og at de ser på forskjellige tiltak som visse forbud mot tobakk og snus.

Regjeringen vurderer visstnok å forby smakstilsatt snus som lakris og mint, som er veldig populære i Norge. 

Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, sier at et mulig smaksforbud ikke har vært hovedfokuset:

«Men ja, det har vært på bordet. Særlig har vi sett på hvordan andre land har håndtert dette.»

Det vurderes også livstidsforbud for unge født etter et visst årstall mot å kjøpe tobakk eller andre nikotinprodukter. Kreftforeningen har i deres innspill lagt in et forslag på forbud for alle som er født etter 2010. Noe lignende har de i New Zealand hvor dette gjelder for de som er født etter 2008.

Helseminister Ingvild Kjerkol vil i mars legge frem den nye Folkehelsemeldingen hvor de legger opp til en oppstramming og ny strategi for tobakk og nikotinprodukter.

Even A. Røed, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sier følgende til VG:

«Vi jobber med en tobakksstrategi som har som mål å redusere tobakksskader i samfunnet. Det viktigste den kan gjøre er hindre at flere begynner å bruke tobakk.»

Les hele saken her på VG.