Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09.00-17:00
Snus på nettet i fare – forslaget møter motstand

Snus på nettet i fare – forslaget møter motstand

Den norske regjeringen vurderer å forby salg av snus på nettet. Forslaget tar sikte på å redusere tilgangen til snus for ungdom og hindre ulovlig salg fra utenlandske selskaper. Markus Lindblad, kommunikasjonssjef i Snushjem, er imidlertid kritisk til forslaget og mener det ikke vil ha ønsket effekt, men heller skade norske bedrifter og snusere.

Veksten av e-handel er naturlig i en digitalisert tidsalder

I takt med at e-handelen har vokst, har også markedet for snus og nikotinprodukter utvidet seg på internett. Dette har ført til at mellom 20 og 30 prosent av all snus kjøpes på nett i dag, noe som tilsvarer en omsetning på cirka én milliard kroner.

«Disse pengene foreslår helseministeren skal føres over til Norgesgruppen og Reitan for å øke konkurransen i Norge», sier Markus Lindblad til Finansavisen og fortsetter:

«Dette vil gi fordeler til de største tobakksprodusentene, og ikke til de små tobakksvirksomhetene som vi støtter. Dette vil kun være gunstig for de største dagligvarekjempene i Norge på nordmenns bekostning.»

Kontraproduktivt forslag: verifisering med BankID hindrer salg til mindreårige

Snushjem selger ikke gjennom fysiske butikker og alt salg i Norge foregår via nettet. Markus Lindblad mener forslaget er kontraproduktivt sett i lys av begrunnelsen for forslaget, som er å hindre salg til mindreårige, ettersom alle transaksjoner verifiseres via BankID.

«Det er helt meningsløst. Vi er ikke årsaken til at unge får tak i snus, da de unge kjøper gjennom bensinstasjoner og kiosker», sier han.

Negative konsekvenser for norske snusere og bedrifter, uten noen reelle fordeler

Han tror konsekvensene vil være svært negative for norske snusere og bedrifter, i tillegg til at problemene rundt ulovlig salg til ungdom vil bestå. Norske snusforbrukere vil bli tvunget til å betale mer for produktene sine, konkurransen i dagligvarehandelen vil avta, og ulovlig handel vil øke uten noen reelle fordeler.

«En annen årsak til forslaget er at unge kjøper snus og e-sigaretter utenlands, og disse virksomhetene vil fortsette å selge til mindreårige selv om Norge innfører en ny lov mot nettsalg. Man flytter derfor det norske lovlige utsalget, med norske særavgifter og norsk toll, over til det ulovlige salget i utlandet.»

Mer effektive tiltak: styrke kontrollen i fysiske salgssteder

Snushjem mener en mer effektiv måte å håndtere problemet med at mindreårige kjøper snus og tobakksvarer vil være å styrke kontrollen og oppfølgingen av salget på fysiske utsalgssteder, som bensinstasjoner og kiosker. Dette inkluderer strengere straffer for butikker som bryter loven ved å selge til mindreårige, samt økt oppmerksomhet på alderskontroll.

Det er tydelig at forslaget om å forby nettsalg av snus og tobakksvarer i Norge har skapt bekymring og kritikk.

Det gjenstår å se hvordan beslutningstakere til slutt vil vurdere dette forslaget og om alternative løsninger vil bli vurdert for å håndtere problemet med mindreårige som kjøper snus og tobakksprodukter.