Snus styrkeguide

Snus styrkeguide

Mange lurer på hva styrke egentlig betyr når det kommer til snus. Det finnes nemlig ingen standard styrkebetegnelse som gjelder universalt for alle produsenter. Opplevelsen av styrke kan variere fra person til person, men noen fellesnevnere finnes likevel. Vi har derfor laget vår egen styrkeguide, som en veiledning til brukere for å finne riktig snus styrke.

Hva definerer styrken på snus?

Opplevelsen av styrke påvirkes av flere faktorer. Den subjektive smaksopplevelsen når det gjelder snus kan sies å være svak, middels eller sterk. Snus styrke har derfor en viss forbindelse med smaken. Likevel er det selve nikotininnholdet i snusen som er avgjørende for hvordan styrken klassifiseres.


Snusstyrke er lite konsekvent

Siden styrkebetegnelsen varierer fra produsent til produsent, er snus styrke som regel lite konsekvent beskrevet. En snus kan betegnes som strong, ekstra strong eller ultra strong, basert på en helhetsvurdering av smak og nikotinnivå. Det kan også være at produsenten bruker andre former for beskrivelser. Styrken kan for eksempel angis på en skala fra S1 til S5, hvor det høyeste tallet angir den sterkeste snustypen. Ved for eksempel svensk snus betegnes styrke med et gitt antall prikker. Jo flere prikker, dess sterkere er snusen.


Smaksopplevelse

Hvor sterk snusen oppleves kommer an på mange ting. Forhold som smak, pH-verdi, nikotinnivå, fuktighet og hva slags format snusen kommer i, kan alle påvirke brukerens erfaring av styrke. Det er kun 10 til 20 % av den totale nikotinmengden i en porsjon som tas opp når den brukes.


En viktig faktor som i stor grad påvirker smaksopplevelsen er snusens fuktighetsnivå. Enf fuktig snus vil som regel oppleves som sterkere enn en tørrere variant. Løs og brun snus er mye fuktigere enn all white porsjonssnus, og en normal løssnus har derfor et lavere nikotininnhold enn en normal styrke helhvit snus.


Andre ingredienser som gjør at styrke oppleves ulikt er smakstilsetninger og kjølende effekter. Disse utgjør det som gjerne også betegnes som «sting» under leppa. PH-verdi er også av betydning, da mer nikotin absorberes desto høyere pH-verdien er.


Hva med nikotinleveranse?

Nikotinleveranse er et begrep som ofte blir brukt for å beskrive snus styrke. Dette sier noe om hvor hurtig snusen frigjør nikotin. En klassisk brun snus er fuktig, og vil derfor gi en raskere nikotinleveranse enn en hvit snus. Helhvit snus er derimot laget av plantefiber og har kun små mengder tobakk. Denne varianten er designet for en rask smaks- og nikotinopplevelse, selv om produktet har mindre fuktighet enn tradisjonell brun snus.


Nikotin er fellesnevneren

Mange faktorer spiller inn når det gjelder den helhetlige opplevelsen av snus styrke. Det er imidlertid bare ett objektivt mål som er enkelt å sammenligne på tvers av merker og produsenter. Mengden nikotin i snusen er fellesnevneren som gjør at det er mulig å si at en snus faktisk er sterkere enn en annen type, og vi har derfor kategorisert snus styrke etter nikotininnhold. Dette gjør det enklere å finne ønsket styrke innenfor de ulike segmentene. I tillegg blir det lettere for brukeren å sammenligne styrken i ulike snustyper.


Oversikt over snus styrke

Klassisk snus
For tradisjonell snus med tobakk, både i løsvekt og porsjon, graderer vi styrken etter antall mg nikotin per gram snus.

 • Nikotinfri: 0 mg/g
 • Mild: 0,1 til 7,0 mg/g
 • Normal: 7,1 til 12,0 mg/g
 • Sterk: 12,1 til 19,0 mg/g
 • Ekstra sterk: 19,1 til 25,0 mg/g
 • Ultra sterk: mer enn 25,1 mg/g

 

Helhvit snus porsjon
For helhvit porsjonssnus graderer vi styrken etter mg nikotin per porsjon.

 • Nikotinfri: 0 mg/porsjon
 • Mild: 0,1 til 3,0 mg/porsjon
 • Normal: 3,1 til 6,0 mg/porsjon
 • Sterk: 6,1 til 9,0 mg/porsjon
 • Ekstra sterk: 9,1 til 14,0 mg/porsjon
 • Ultra sterk: mer enn 14,1 mg/porsjon

 

Det er likevel verdt å merke seg at det også finnes andre måter å kategorisere snus styrke på. Styrken kan angis etter hvor mye nikotin hver snus har i prosent, siden dette gir et tall som ikke varierer med antall porsjonsposer eller vekt.