Stort flertall imot snusforbud på nett, melder ehandel.com

Stort flertall imot snusforbud på nett, melder ehandel.com

87% er imot snusforbud på nett i en avstemning i Nettavisen, og Ehandel.com melder blant annet:

«Av over 6500 stemmer på under 20 timer har 87 prosent stemt i mot forslaget..»

Vår kommunikasjonsdirektør, Markus Lindblad, har også snakket med Ehandel.com:

«Slik vi ser det, gjenstår den samme risikoen. Vi har for eksempel ennå ikke fått SVs standpunkt bekreftet. Vi har ennå ikke sett hvordan regjeringen vil forholde seg til kommentarene i Folkehelsemeldingen vedrørende spørsmålet om netthandel. Videre gjenstår noen av problemene som er korrekt fremhevet av regjeringen i Folkehelsemeldingen. Det er derfor viktig, uavhengig av Stortingets vedtak, at regjeringen nå kan legge frem et lovforslag uten å redusere tilgjengeligheten av konkurransedyktige nikotinprodukter.»

Les hele saken her hos Ehandel.com