Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09:00-17:00
Tobakksavgift: Snus og skatt

Tobakksavgift: Snus og skatt

I Norge er det Skatteetaten som bestemmer tobakksavgiften. Alle tobakksvarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge, er avgiftsbelagte.

Tobakksavgift 2019

 

Meningen med tobakksavgiften er å skaffe staten inntekter, i tillegg til å være et virkemiddel som kan begrense bruken av produkter som inneholder tobakk.

For 2019 gjelder følgende satser på tobakksavgift i Norge:

  • Skråtobakk og snus: 1,07 kr per gram av pakningens nettovekt
  • Sigaretter: 2,63 kr per stk
  • Sigarer og røyketobakk: 2,63 kr per gram av pakningens nettovekt
  • Sigarettpapir og sigaretthylser: 0,0402 kr per stk

Tobakksavgiften per snusboks regnes altså ut basert på hvor mange gram tobakk snusboksen inneholder. Derfor er det stor forskjell i avgiften på for eksempel porsjonssnus og løssnus. General Løs med 42 gram tobakk koster 45 kroner i rene tobakksavgifter, mens Skruf Superslim med 16,5 gram tobakk koster 17,65 kroner i avgift. 

Det er ikke avgift på tobakks- og nikotinfri snus i Norge.

Hva bestemmer prisen på snus

Det er en rekke ulike faktorer som bestemmer hvor mye en boks med snus koster. For det første spiller høyere tobakksavgifter selvfølgelig en stor rolle, og for det andre skal prisen dekke kostnader for fabrikker, transport og butikker. På toppen av dette kommer moms, som for snus og tobakk er på 25%.

Hva skjer med prisen på snus?

Vi har tidligere skrevet om økningen i tobakksavgift fra 2018 til 2019. Avgiften på snus økte fra 1,05 kroner i 2018, til 1,07 kroner i 2019. Dette innebar en prosentvis økning på 1,9% i avgiften for snus.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å øke avgiften igjen, til 1,09 kroner per gram tobakk. Dette gir en ny prosentvis økning på 1,9%.