Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09:00-17:00
Våre forslag til Stortingets høring om Folkehelsemeldingen

Våre forslag til Stortingets høring om Folkehelsemeldingen

25. april gjennomfører Stortingets helse- og omsorgskomité en høring om «Folkehelsemeldingen - Nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller.» Før høringen har vi levert en skriftlig uttalelse med våre meninger og fakta om alderskontroll på internett. Dette inneholder vår mening:

Vår alderskontroll

I løpet av de siste tolv månedene har vi gjennomført hundretusenvis av alderskontroller. Alle våre kunder er og blir alderssjekket. Aldersverifisering utføres i forbindelse med bestilling.

De siste årene er det gjort flere tiltak for å styrke alderskontrollen ytterligere, blant annet ved å endre betalingsløsning og innføre en egenutviklet aldersverifisering i samarbeid med Avarda. Ved kjøp med kort og Vipps verifiseres alderen ved hjelp av BankID, og ​​fakturakjøp sjekkes selvsagt opp mot personnummer.

Styrke alderskontrollen i fysiske butikker

Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved overholdelse av alderskontroller i fysiske butikker, fordi prosessen der – i motsetning til hos oss – er manuell. I stedet for å legge ned virksomheter som fungerer, bør kontrollen med fysiske butikker styrkes.

Innfør minimumsbestillinger på nett for å redusere tilgjengeligheten av tobakksprodukter for ungdom

I Folkehelsemeldingen hevdes det at «ved fjernsalg selges produkter ofte billigere enn i fysiske butikker, noe som bidrar til økt tilgjengelighet, spesielt for mindreårige som er svært prissensitive».

Unge som begynner med snus bestiller mindre mengder, det vil si enkeltdoser. Et tiltak for å redusere tilgjengeligheten kan da være å innføre minimumsbestillingskrav på nett. For eksempel kan minimumskravene for bestillinger settes til ti eller 20 bokser per bestilling.

Utenlandske aktører vil ikke bli stoppet

Dersom seriøse norske nettaktører blir tvunget til å legge ned driften, kan det antas at useriøse utenlandske aktører vil øke sin markedsandel. Dette er aktører som er mindre fokusert på å sikre kundenes alder, og som neppe tar et oppgjør med virksomheten sin dersom forslaget blir en realitet. Det selges allerede i dag forbudte produkter til unge nordmenn, noe som ikke minst illustreres av Nettavisens avsløringer om elektroniske sigaretter.

Lisensieringsordning for nettbutikker – et effektivt alternativ til registreringsordning

Videre står det i Folkehelsemeldingen at «en rapport fra EU-kommisjonen fra 2021 viser at landene som har valgt registreringsordning har store utfordringer med at de digitale alderskontrollsystemene ikke er effektive».

Derfor foreslår vi at det innføres en lisensieringsordning for nettbutikker, i stedet for et registreringsordning. Kontrollen kan da styrkes.

Viktig å skille mellom sosiale medier og nettsalg

Nettsalg kan ikke likestilles med sosiale medier. Vi driver ingen markedsføring på sosiale medier.

Kriminaliser privatpersoners salg av tobakksvarer for å hindre handel mellom voksne og mindreårige

Det kan legges til grunn at det er salg mellom privatpersoner som er myndige og mindreårige. Derfor bør ikke-kommersielle aktørers salg av tobakksvarer kriminaliseres til formålet. Dette er noe som vurderes i Sverige.