Personvernerklæring

Snusbolaget Norden AB, 556801-3683, ("Selskapet") er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger når du bruker Selskapets hjemmeside (www.snushjem.no), mobilnettsted eller kontakter selskapet gjennom kundeservice. Selskapet respekterer ditt personvern og retten til å kontrollere dine personlige data. Vi vil være åpne om hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor, og vi vil beskytte den så sikkert som mulig.

Selskapets personvernregler beskriver hvilken informasjon vi samler inn, til hvilket formål de blir samlet inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over din egen informasjon og hvordan du kan kontakte oss.

Personlig informasjon vi samler inn

Selskapet anskaffer først og fremst informasjonen direkte fra deg som kunde. Vi samler inn følgende personopplysninger fra deg.
• Navn og fødselsnummer
• Adresse
• Telefonnummer og e-post
• Betalingsinformasjon
• Brukerinformasjon
• IP-adresse og informasjon om din bruk av selskapets nettsted
• Informasjon om kjøpene dine

Hvordan vi bruker innsamlet informasjon

Selskapet behandler personopplysninger hovedsakelig for formålene som er angitt nedenfor og for eventuelle ytterligere formål som er oppgitt på innsamlingstidspunktet:
• For å kunne administrere bestillingen / kjøpet og administrere brukerkontoen din;
• Tilby god kundeservice / håndtering av kundeserviceproblemer, for eksempel håndtering av forespørsler, korrigering av feil informasjon eller sending av informasjon du har bedt om;
• Informasjon om bestilling av tjenesten lagres og analyseres;
• Å kunne administrere kundeprofiler og gjennomføre analyser;
• For systemadministrasjon og for å generere statistiske data om atferden og mønstrene til våre brukere, men dette identifiserer ikke noen enkeltpersoner, men finner sted på et aggregert nivå;
• Å utvikle, levere og forbedre våre produkter og tjenester gjennom analyse av din atferd på nettstedet vårt.
• Å sende deg informasjon via digitale kontaktveier når du har et aktivt kundeforhold hos oss;
• For å hjelpe oss med å utvikle nettstedet vårt for å være mer nyttig og å forbedre din brukeropplevelse av plattformene som tilbys gjennom selskapet ved å kunne tilpasse visningen av tjenestene til enheten som brukes;
• Å sende viktige meldinger som kommunikasjon om endringer i vilkårene og retningslinjene våre;
• Å kunne oppfylle juridiske forpliktelser (f.eks. Angående krav i regnskapsloven og beskyttelse av personopplysninger i IT-systemer)

Spesielt om fødselsnummer

Det er forbudt ved lov å selge tobakk til alle som ikke er 18 år. Av denne grunn må selskapet samle inn og lagre fødselsnummer. Det er således betydelige grunner for å behandle fødselsnummeret ditt i selskapets virksomhet og dermed lovlig støtte til behandlingen. Selskapet behandler bare personnummer for å bekrefte at du er fylte 18 år når du kjøper, ikke for noe annet formål.

Informasjon som kan avsløres
Vi kan dele informasjon med andre selskaper som behandler data på våre vegne for å gjøre det mulig for oss å utføre tjenestene våre, f.eks. analyse, distribusjon, IT-tjenester eller andre tjenester for å opprettholde og anvende våre Vilkår for bruk og leveringsbetingelser. Imidlertid overholdes alltid sikkerhet og konfidensialitet når vi håndterer personopplysninger.

Selskapet samarbeider bare med partnere som behandler personopplysninger innen EU / EØS eller med selskaper som opprettholder samme beskyttelsesnivå som innenfor EU / EØS av f.eks. har sluttet seg til den såkalte EU og USAs personvernskjoldavtalen.

Om informasjonskapsler (”Cookies”)

Når du bruker nettstedet vårt, kan personopplysninger samles inn via f.eks. kapsler. Dette gjøres imidlertid bare gjennom et eget samtykke. Dette lagrer informasjonen om bruken din og hvilke sider du besøker. Det kan være teknisk informasjon om enheten din og internettforbindelsen som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikatorer. Når du besøker våre nettsteder der tjenestene våre tilbys, kan forskjellige teknologier brukes til å gjenkjenne deg for å lære mer om brukerne våre. Dette kan gjøres direkte eller ved bruk av tredjeparts teknologi. Du kan finne mer informasjon i retningslinjene for informasjonskapsler.

Juridisk grunnlag, lagring og tynning av personopplysninger

Ved å sende inn informasjon til selskapet godtar du at selskapet registrerer, lagrer og behandler de spesifiserte personopplysningene til spesifiserte formål. Som et juridisk grunnlag for behandling, viser selskapet til det faktum at behandlingen er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen mellom deg og selskapet, juridisk forpliktelse eller legitim interesse. Hvis selskapet bruker legitim interesse som grunnlag, vil det bare gjøres for formålene som er nevnt ovenfor. Hvis du vil vite mer om avveiningen vi gjorde når vi mener at det legitime interessegrunnlaget er aktuelt, er du alltid velkommen til å kontakte selskapet. Kontaktinformasjonen finner du nederst i denne teksten.

Behandlingen foregår i samsvar med gjeldende lovverk og innebærer at personopplysninger ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen. Selskapet vil lagre dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss, dvs. så lenge du ikke har avregistrert kontoen din hos selskapet. Dette betyr praktisk sett at data blir tynnet ut fordi de ikke lenger er relevante eller nødvendige for analyser for formålene de er samlet inn for. Hvis du har en konto hos oss, blir informasjonen din lagret i to år fra forrige kjøp og deretter slettet. Noe informasjon kan beholdes lenger når det kreves på grunn av andre juridiske krav, for eksempel regnskapsloven. Ved all håndtering av personopplysninger overholdes alltid høy sikkerhet og konfidensialitet.

Dine rettigheter og valg
Innsynsrett
Vi ønsker å være åpne og transparente med hvordan vi behandler informasjonen din. Hvis du ønsker å få innsikt i behandlingen av personopplysninger vi gjør i forhold til deg, har du rett til å be om informasjon om behandlingen. (Dvs informasjon om formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere av personopplysninger, oppbevaringsperiode eller kriterier for å bestemme oppbevaringsperiode, informasjon om hvor data er samlet inn og eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert informasjon om logikken bak og behandlingenes betydning). Du har også rett til å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger behandlet av oss hvis du sender søknaden elektronisk. Hvis vi mottar en tilgangsforespørsel, kan det hende vi ber om ytterligere informasjon for å sikre hvilken informasjon du ønsker å få tilgang til, og at vi avslører informasjonen til rett person.


Rett til korreksjon
Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir korrigert hvis informasjonen er uriktig. Innenfor det angitte formålet har du også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger.
Rett til å slette
Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger som vi behandler:
• Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn eller behandlet for
• Du har tilbakekalt et samtykke som behandlingen er basert på, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen
• Du har innvendinger mot en intersseavvegning av legetim interesse som selskapet har gjort, og det er ingen legetim interesse for selskapet som veier tyngre.
• Personopplysninger ble behandlet ulovlig
• Personopplysningene må slettes for å oppfylle en juridisk forpliktelse som selskapet er underlagt.
Hvis du ber om sletting av personopplysninger, kan det hende at vi ikke alltid svarer på forespørselen din, inkludert:
• Behandlingen er nødvendig for å utøve noens rett til ytrings- og informasjonsfrihet
• Å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt
• Å kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav

Begrensningsrett
Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Vi vil informere deg om når begrensningen i behandlingen av personopplysninger utløper.

Retten til å innvende seg mot en bestemt type behandling:
Legitim interesse: Du har rett til å innvende mot behandlinger basert på en legitim interesse som vi har hvis du har personlige grunner knyttet til situasjonen. Imidlertid kan vi fortsette å behandle informasjonen din, selv om du har motarbeidet behandlingen, hvis vi har overbevisende begrunnelser for behandlingen som anser din personvern.


Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene som beveger deg i et strukturert format (dataportabilitet) og i noen tilfeller få disse dataene overført til en annen personopplysningsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder bare informasjon du selv har gitt oss og som vi behandler med støtte av visse juridiske grunner, for eksempel en avtale med deg.

Klager til tilsynsmyndigheten
Hvis du mener at vi håndterer din personlige informasjon feil, kan du kontakte oss. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).


Hvis innsending av informasjon er påkrevd i henhold til kontrakt eller lov
Innsamling av dine personopplysninger som vi gjør innenfor rammen av å kunne oppfylle juridiske forpliktelser, er lovpålagt. Hvis informasjonen ikke blir gitt, kan vår juridiske forpliktelse ikke oppfylles, og vi må nekte deg kjøpet.


Innsamlingen av dine personopplysninger som vi gjør innenfor rammen av f.eks. for å kunne håndtere kjøpet er påkrevd for at vi skal oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis informasjonen ikke blir gitt, kan forpliktelsene våre ikke oppfylles, og vi må nekte deg kjøpet.


Behandling til andre formål
Den siste oppdaterte versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig på nettstedet. Når du oppdaterer formålet med behandling av personopplysninger eller kategorier av personopplysninger, vil du motta informasjon ved innlogging eller via e-post.


Lenker til andre nettsteder
I tilfelle nettstedet vårt inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, nettsteder eller materiale publisert av tredjepart, er disse koblingene kun til informasjonsformål. Siden selskapet ikke har kontroll over innholdet på disse nettstedene eller dets materialer, er vi derfor ikke ansvarlige for innholdet. Selskapet er heller ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå ved bruk av disse koblingene. I kassaapparatet vårt, for eksempel, lenker til betalingstjenestene våre (Klarna). Dette nettstedet har sin egen personvernpolicy, og selskapet er ikke ansvarlig for sikkerheten eller den personlige informasjonen du oppgir på disse sidene.

Slik kontakter du oss
For ytterligere informasjon om håndtering av personopplysninger eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på:


Snusbolaget Norden AB

Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm, Sverige

E-post: info@snusbolaget.se

Telefon: 21 40 37 23

Denne personvernerklæring gjelder fra 2. oktober 2019