Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09:00-17:00
4 av 10 nordmenn velger nikotinporsjoner for å slutte å røyke

4 av 10 nordmenn velger nikotinporsjoner for å slutte å røyke

I år som i fjor har Snuslageret utarbeidet en rapport om snusvanene til nordmenn. Grunnlaget for rapporten er en forbrukerundersøkelse og salgsdata. Det aller vanligste grunnen til at nordmenn begynner med snus er ifølge rapporten et ønske om å slutte med røyk.

Nesten halvparten (48 prosent) nevner røykeslutt som en direkte årsak til at de begynte å snuse. Selv blant de som bruker nikotinporsjoner, er den vanligste grunnen til å starte med dette (43%) at man ønsket å slutte å røyke.

Snus og nikotinporsjoner oppfattes som knapt halvparten så skadelig som sigarettrøyking. Produktene oppleves også av forbrukerne som mindre farlige enn røyketobakk og vape/e-sigaretter.

Snus og helsemessige fordeler ved nedgangen i røyking

Nedgangen i røyking i Norge har økt kraftig siden årtusenskiftet. Ifølge SSB minsket andelen dagligrøykere (16-74 år) fra 31 prosent av befolkningen i 2000 til 8 prosent i 2021. Av de 670.000 nordmennene som bruker snus regelmessig, begynte nesten halvparten (48 prosent) å bruke enten nikotinporsjoner eller tradisjonell snus for å slutte å røyke. Tallet er noe høyere blant kvinner (51 prosent) enn blant menn (48 prosent). Blant de som hovedsakelig bruker nikotinporsjoner er det enda flere som bruker produktet for røykeslutt (51 prosent) enn de som hovedsakelig bruker vanlig snus (42 prosent).

En fjerdedel (24 prosent) av de som bruker nikotinporsjoner regelmessig oppgir dessuten at de begynte for å slutte med andre former for tobakk, utover sigaretter. Dette gjelder sannsynlig i høy grad overgangen fra vanlig snus og er mer vanlig blant menn.

At så mange nordmenn lykkes med å stumpe røyken betyr for de aller fleste (91 prosent) et økt velbefinnende. Det innebærer også besparelser på samfunnsnivå, da for eksempel sykefravær og omsorgsbyrde reduseres, men fremfor alt gir det en helsegevinst og økt livskvalitet for den enkelte snusbruker.

Fakta om snusåret 2021

  • Kjøpene av nikotinporsjoner øker kraftig – opp med 26 prosent, sammenlignet med 2020.
  • Mer enn fire av ti – 43 prosent – velger aktivt nikotinporsjoner for å slutte å røyke.
  • Nikotinporsjoner er mest populære blant kvinner, mens menn i større grad bruker tradisjonell snus.
  • E-handel av snus vokser sterkt og har nådd ett vendepunkt der nesten all salgsvekst skjer på nett. Selv om restriksjoner på fysisk handel har lettet etter pandemien, planlegger en av seks snusbrukere å handle mer på nettet det kommende året.
  • Mange snusbrukere bytter mellom forskjellige produkter. Den vanligste årsaken er at de er nysgjerrige og ønsker å teste forskjellige alternativer, noe som er mulig på nettet der rekkevidden er større, og det er lettere å finne nye smaker og varianter som passer den enkelte.
  • Mint er den mest populære smaken for nikotinporsjoner, mens tradisjonell smak er den vanligste smaken når det gjelder vanlig snus. Smaken som vokser raskest, er bær.
  • Tradisjonelle smaker er fremdeles mest populære blant menn, mens kvinner i større grad velger mint eller andre utradisjonelle smaker.
  • Produkter med høy nikotinstyrke (Ultra sterk) vokser noe raskere enn produkter med lavere styrke.
  • Slim er det desidert mest populære formatet i Norge, både blant kvinner og menn. Imidlertid vokste Mini og løssnus betydelig raskere under 2021.
  • Yngre forbrukere foretrekker produkter med relativt høy nikotinstyrke, mens eldre foretrekker tradisjonell snus med normal styrke.

Snusrapporten nevner også at den sosiale distanseringen og restriksjonene for fysiske butikker under Corona-pandemien har akselerert digitaliseringen av handel. I Norge har minst 159.000 av de 670.000 norske snusbrukerne kjøpt snus på nett, det vil si minst en fjerdedel. Nå som pandemien er på vei tilbake og restriksjonen er lettet forventes det at vi går tilbake til et normalt handlemønster. Normalt vil da folk gå tilbake til fysiske butikker, men fremdeles sier 16% av snusbrukerne at de vil kjøpe mer på nett i tiden fremover.

Dette er kun et lite utdrag av hele Snusrapporten 2021 som inneholder mye mer info om hva og hvordan vi snuser og hvilke trender som råder for bruken av snus. Her kan du laste ned hele rapporten fra Snuslageret.


Last ned Snusrapporten som pdf