Ring oss+47 80 02 51 75 Idag: 09.00-17:00
Hvor mange snus er det i en boks

Hvor mange snus er det i en boks? Alt om snusboks

Hvor mange poser er det plass til en boks? Det korte svaret er: 24 stykker. Det lange svaret kan du lese om i resten av denne artikkelen. Her resonnerer vi rundt størrelsen på bokser, porsjonsposer og løssnus.

Selv om stort sett alle snusbokser er like brede (de har et ensartet mål i diameter), kan de være forskjellige når det kommer til høyden på boksen. Størrelsen på porsjonene varierer også mellom de ulike typer snusprodukter. Antall porsjoner som du får ut av en snusboks kan derfor variere mellom 10 og 24 stk. Les videre og se hvordan vi har kommet frem til dette.

FINN DIN SNUS HER

Antall porsjonsposer i en snusboks

Når det gjelder porsjonssnus er det lett å finne pålitelig informasjon om hvor mange poser det er plass til i en snusboks. Det fremgår av produsentens informasjon, normalt merket på boksen eller man kan helt enkelt åpne boksen og telle dem.

Antall snusporsjoner i en boks har så langt stort sett variert mellom 18 og 24 stykker, avhengig av merke og modell. Siden 1 juli 2019 kan ikke boksen inneholde mindre enn 20 porsjoner. Prisen for en boks varierer selvfølgelig også, men det er ikke slik at en boks med færre porsjoner gir en høyere pris per pose. Prisen avhenger av andre faktorer, som er vanskelig å gjennomskue.

Den totale vekten for snus i en boks med porsjonssnus varierer mellom 10 gr. og 24 gr. Men boksene med mindre mengder snus inneholder som regel ikke færre porsjoner, men de er derimot mindre.

Hvor mange snus er det i en boks

Størrelsen på porsjonene blir beskrevet med begreper som "normalpose" eller "large-pose" (0.9–1.1 gram), "slim-pose" (0.8–0.9 gram), "super slim" (0.5–0.6 gram) og "mini-pose" (0.3–0.5 gram) – alt avhengig av hvilket produkt det er referert til, og det finnes ingen avtalt navnestandard i snusbransjen.

Fra eksemplene i de neste to avsnittene ser vi at antall poser per boks ikke varierer så mye, selv om både størrelsen på boksen og størrelsen på posene varierer en hel del.

Eksempel på antall porsjoner per boks med porsjonssnus

Her ser vi en rekke eksempler hentet fra virkeligheten, på hvor mange porsjoner du får når du kjøper noen populære snusprodukter

Mindre poser, mindre bokser

Hvis du har det bedre med mindre poser og ikke baker dem selv med løssnus, så kan du se etter porsjonssnus med betegnelser som "slim", "super slim" eller "mini". Du får betydelig smalere poser, men antall poser i boksen påvirkes ikke. Grunnen til dette er selvfølgelig at selve boksen er mindre (noe som kan ha sine fordeler, for eksempel i baklommen).

Konklusjonen er altså at du fortsatt får minimum 20 porsjoner i en snusboks, selv om du velger å kjøpe mindre poser.

Løssnus har flere poser i boksen

Det finnes poser og det finnes priller. Når du klemmer din egen prille av løssnus blir porsjonen vanligvis større enn de porsjonene på 1 gr. eller mindre som du får i en porsjonspose – ofte betydelig større. Å klemme en prille på 1 gr. er ikke helt enkelt og hvis du lykkes kommer du til å oppleve den som en veldig liten prille.

Vi har spurt snuserne hvor mange porsjoner de får ut av en boks med snus. Det er en fullstendig uvitenskapelig undersøkelse, mellom tommelen og pekefingeren, så og si (pun intended). De svarene vi fikk var ganske varierte, men de holder seg allikevel stort sett mellom 10 og 20 porsjoner per boks.

Løssnuseren får altså ofte færre porsjoner per boks enn de som snuser porsjonssnus. Men den som ler sist, ler best: Løssnuserens priller en nemlig betydelig større, se neste avsnitt.

Hvor mange snus er det i en boks

Løssnus gir større porsjoner

En boks løssnus inneholder som regel ca. 40 gram snus. Det er altså nesten dobbelt så mye som vi fant i de normalstore boksene med porsjonssnus (24 gr.).

Hvis vi også legger til at de som klemmer sine egne priller vanligvis ikke får flere porsjoner per boks, men derimot færre, så finner vi en ganske tydelig konklusjon: Løssnuserens porsjoner er betydelig større enn prosjonssnuserens.

Med 40 gram snus fordelt på 10-20 priller (i henhold til vårt ikke-vitenskapelig studie), ligger de enkelte priller for løssnuseren altså mellom 2 og 4 gram! Sammenlign det med porsjonsposenes 0,5 – 1 gram så er bildet ganske klart.

Eksempler på snusmengde per boks

Her er noen eksempler på hvor mye snus man får i de ulike løssnus-produktene. Som du ser ligger de forskjellige merkene veldig nærme hverandre i mengden av snus:

I tilfellene med løssnus kommer altså antall priller per boks mest an på hvordan du klemmer dem.

Snusboksens mål: diameter, høyde og volum

Snusboksens diameter varierer stort sette ikke i det hele tatt hvis du undersøker det svenske snusmarkedet. Standardmålet, og det mest vanlige, ligger på 70 mm.

Høyden er en annen sak. Der kan produsentene leke med ulike måter for å kunne tilby større eller mindre forpakninger. Men standardmålet, og det vanligste målet for høyden på en snusboks er 24 mm.

Formelen for å regne ut volumet av en boks (som er en sylinder) ser ut som dette:

Volum = π x høyden x (radius)2

Med en radius på 3,5 cm. (halve diameteren) og en høyde på 2,4 cm. finner vi i et volum for snusboksen på ca. 92 kubikkcentimeter.

Hvis du klemmer totalt 10 priller ut av en normalstor boks, er din gjennomsnittlige prille dermed på 9 kubikkcentimeter, noe som tilsvarer en klump med en diameter på 1,9 cm. 

Det er en ordentlig porsjon, det!